Bliższe informacje o grupach produktów spożywczych

Produkty roślinne obfitujące w wodę

Zaliczamy do nich wszystkie warzywa, a więc: korzeniowe, rzepowate, cebulowe, łodygowe, kapustne, psiankowate, dy­niowate, liściowe i inne. Wymienić tu trzeba ponadto warzywa strączkowe (świeże zawierają przynajmniej 75% wo­dy). Do grupy produktów obfitujących w wodę należą też wszystkie owoce, a więc: ziarnkowe, pestkowe, jagodowe, południowe, tropikalne i wszelkie inne (np. dzika róża i nieszpułka). Obejmuje ona również wszystkie grzyby. Produkty roślinne obfitujące w wodę dostarczają stosunkowo mało energii, ale zawierają bardzo dużo nieenergetycznych składników odżywczych. Jest to jedyna grupa poduktów spożyw­czych o wyraźnej przewadze zasado­wości.

Właśnie produkty roślinne obfitujące w wodę powinny stanowić ilościowo naj­większą część naszej dziennej racji pokar­mowej. Tylko w takim wypadku bowiem można sobie zapewnić wystarczającą ilość substancji zasadowych. Ponadto produkty te są źródłem większości sub­stancji oddziałujących leczniczo. Przy­najmniej jedną trzecią dziennej racji tych produktów należy spożywać na surowo.

Zboża

Do tej grupy zaliczono ziarna: pszenicy, żyta, jęczmienia, prosa, owsa, ryżu, kuku­rydzy oraz gryki. Oprócz tego zalicza się tu mąki, kasze, bułkę tartą, pieczywo, makarony i inne wyroby z ciasta. W grupie tej zgromadzono produkty bę­dące źródłem energii. Należy podkreślić, że zboża są bardzo narażone na utratę swej pierwotnej pełnej wartości. Przemielone ziarno, biała mąka lub pole­rowany ryż to produkty, które dużej części tej wartości już nie mają. Do źródeł energii (i to w skoncentrowanej postaci) zaliczamy ponadto pestki, nasiona i orze­chy. Są to też jedyne nośniki niezbędnych do życia wielonienasyconych kwasów tłu­szczowych.

Znaczna większość produktów zaliczo­nych do omawianej tu grupy ma odczyn kwasowy (wyjątek stanowi kilka gatun­ków orzechów). Ich wspólny udział w dziennej racji pokarmowej powinien być – pod względem ilościowym – znacznie mniejszy niż udział produktów roślinnych obfitujących w wodę, tym bardziej że mają znacznie większą wartość energetyczną, o czym świadczy następujące zestawienie:

1000 g roślin obfitujących w wodę = ok. 450 kalorii

250 g ziaren, pestek, orzechów = ok. 900 kalorii

Powstaje pytanie, czy można żyć odży­wiając się stale tylko tymi produktami, które zostały tu zaliczone do pierwszej i drugiej grupy, a więc – wyłącznie produ­ktami roślinnymi. Informujemy od razu, że byłoby to bardzo trudne. Niektóre niezbędne do życia substancje, np. żelazo i cynk, przyswajamy łatwiej z produktów pochodzenia zwierzęcego niż roślinnego. Inne znowu, np. kobalt i witamina Bi2, prawie w ogóle nie występują w produk­tach roślinnych. W wypadku dostarcza­nia organizmowi wyłącznie produktów pochodzenia roślinnego muszą więc wy­stąpić niedobory.

Dlatego zalecamy regularne sięganie tak­że i po te produkty spożywcze, które są zaliczone do pozostałych grup.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.