Leki

Podzielimy je na dwie grupy. Do pierw­szej grupy zaliczymy środki, które wzma­cniają ogólną odporność organizmu na infekcje, natomiast do drugiej – leki dzia­łające łagodząco i leczniczo, gdy infekcja już się rozwinęła.

Środki podnoszące ogólną odporność organizmu na infekcje

Należą do nich wszystkie zabiegi hartują­ce organizm: regularne obmywanie ciała zimną wodą; możliwie częste przebywa­nie na świeżym powietrzu; systematyczne uprawianie sportu, z nastawieniem nie na wyczynowość, lecz na utrzymanie ogólnej sprawności organizmu; zdrowe odżywia­nie; korzystanie z dodatkowych środków leczniczych, takich jak sauna, kąpiele i inne zabiegi wodolecznicze; tryb życia zgodny z rytmem biologicznym; pozyty­wne i optymistyczne nastawienie do ży­cia.

Mamy też do dyspozycji rośliny lecznicze, które pobudzają organizm do podnosze­nia ogólnej odporności na infekcje i nada­ją się doskonale do naszej apteczki domo­wej. Ich działanie polega na polepszaniu jakości naszych systemów regulacyjnych. Jeśli np. podamy którąś z tych roślin wraz z witaminą C, tak chętnie i obficie zaży­waną przy przeziębieniach, to jej skutecz­ność znacznie się zwiększy. W ten sposób następuje przyspieszenie procesów korzy­stnych dla organizmu, a hamowanie pro­cesów niekorzystnych. Takim korzyst­nym procesem jest zwłaszcza zaktywizo­wanie tworzenia i rozprowadzania pew­nych komórek naszego organizmu, które zwalczają wirusy lub przyspieszają wy­zdrowienie. Procesy te zostały w ostat­nich latach dość dokładnie zbadane. Bar­dzo ważną rolę wśród substancji przy­czyniających się do podnoszenia odpor­ności organizmu odgrywa pewna grupa barwników roślinnych, a mianowicie tak zwane (bio-) flawonoidy. Znaczące ilości tych działających leczniczo flawonoidów można znaleźć w wielu roślinach. Zawie­ra je m.in. brzoza, nagietek, kasztanowiec zwyczajny, rdest ptasi, jasnota biała, głóg pospolity, dziewanna i skrzyp polny. Szczególnie dwie rośliny nadają się dos­konale do podnoszenia ogólnej odporno­ści organizmu na grypę i przeziębienia. Są to dziki bez czarny oraz lipa, a zwłaszcza ich kwiaty.

Najlepiej zrobić mieszankę, do której bierze się (w równych częściach): Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Flores Sambuci)

Kwiaty lipy (Flores Tiliae) Tę mieszankę, od dawna bardzo cenioną w medycynie ludowej, można stosować dwojako:

  • Jako środek zapobiegawczy, służący do kuracji profilaktycznej. Jest to po prostu napar z mieszanki, który przygotowuje się następująco: 2 łyżki kwiatów należy zalać dwoma szklankami wrzącej wody, przykryć, odstawić na 10 min, odcedzić; następnie schłodzić, podzielić na 3-5-7 porcji i wypijać w ciągu dnia. Taką kura­cję przeprowadza się przed wystąpieniem spodziewanej infekcji. Na przykład w lu­tym, potem w czerwcu i w październiku, zależnie od uwarunkowań lokalnych. Po­budza to naturalne siły odpornościowe organizmu. Przy takim sposobie stoso­wania naparu eliminuje się natomiast ,,z gry” napotne własności tej mieszanki, które przeszkadzałyby tu tylko i w pew­nych okolicznościach mogłyby wręcz wzmagać podatność na przeziębienie.
  • Przy pierwszych objawach grypy lub infekcji górnych dróg oddechowych moż­na wykorzystać także inne właściwości tych roślin, traktując je jako środki na­potne (species sudoriforae). Przygotowu­jemy napar w identyczny sposób jak poprzednio, tyle że każdą filiżankę osob­no. Wypijamy go na gorąco trzy razy dziennie. Na filiżankę bierzemy wówczas dwie łyżeczki mieszanki. Działanie ziół możemy wzmocnić kąpielami stóp. Ką­piel taka powinna trwać 15 min, przy czym temperatura wody ma wynosić po­czątkowo 34°C, a pod koniec – 41 °C. Zabiegi napotne należy przeprowadzać w dobrze nagrzanych pomieszczeniach lub w nagrzanym uprzednio łóżku. Dob­re efekty daje też zabieg napotny Kneip- pa, to znaczy owijanie całego ciała tkani­ną zanurzoną w zimnej wodzie i dobrze wyciśniętą. Zbyt silne pocenie się może być jednak czasem niewskazane, ponie­waż bardzo obciąża mechanizmy regula­cyjne organizmu. Szczególnie ludzie star­si oraz osoby z zaburzeniami krążenia muszą zasięgać porady lekarskiej przed tego rodzaju zabiegami. Ci, którzy sami zbierają kwiaty lipy, powinni natomiast wiedzieć, że trzeba je zrywać natychmiast po zakwitnieniu, po­nieważ od trzeciego dnia po zakwitnieniu tracą swoje cenne właściwości. Jeśli nie można ich zebrać w odpowiednim czasie, to lepiej się zdać na produkty dostępne w handlu.

Oprócz bzu czarnego i lipy, roślin zawiera­jących flawonoidy, mamy do dyspozycji dwa inne środki wzmagające odporność ustroju, których nie powinno zabraknąć w naszej apteczce domowej. Są to krople propolisowe oraz wyciąg homeopatyczny D2 z cebuli (Allium cepa D2).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.