Krople propolisowe

Propolis jest produkowany przez pszczo­ły. Zbierają one żywicę z drzew, by za pomocą fermentów przetworzyć ją na potrzebną im substancję, którą jest właś­nie propolis, czyli kit pszczeli. Słowo ?propolis” jest pochodzenia greckiego i oznacza ?przedmieście”. Nazwa ta zo­stała nadana kitowi pszczelemu dlatego, że pszczoły skrzętnie pokrywają nim wszelkie niebezpieczne obiekty znajdują­ce się przed wejściem do ich ?miasta” lub stosują go do uszczelniania dziur w ulu. W ten sposób zabezpieczają się przed wirusami, bakteriami i grzybami pasożyt­niczymi, proplis unieszkodliwia bowiem drobnoustroje, działając na nie jak anty­biotyk. Zawiera on również – i to w du­żym stężeniu – flawonoidy, które podob­nie jak te zawarte w bzie czarnym i lipie pobudzają mechanizmy obronne organi­zmu. Występuje w nim ponadto kumary­na, substancja o działaniu przeciwzapal­nym.

A oto główny zakres działania propolisu:

1)    ochrona przed zarazkami chorobo­twórczymi,

2)  pobudzanie sił obronnych organizmu,

3)    wspomaganie leczenia chorób skóry i błony śluzowej, a zwłaszcza leczenia ran. Naszym (górnym) ?przedmieściem” są: jama ustna, jama nosowa, gardło, tchawi­ca i oskrzela; ponadto zatoki przynosowe i trąbki słuchowe, a więc drogi łączące jamę ustną z uchem środkowym. To właśnie ?przedmieście” musi być w razie potrzeby, a więc w razie grożącej infekcji, odpowiednio ?uzbrojone”. Naj­lepiej nadają się do tego celu krople propolisowe.

Krople propolisowe

Brać 10 do 20 kropli na kromce chleba, przeżuć go bardzo dokładnie, tak by błony śluzowe zdążyły się pokryć propo­lisem, potem połknąć. Godne polecenia jest również płukanie gardła – 20 kropli na szklankę wody.

Cebula (Allium cepa)

Cebula jest bardzo skutecznym i do tego zupełnie nieszkodliwym lekiem na katar, nawet na katar o podłożu alergicznym. Leczy ponadto zapalenia zatok przyno­sowych oraz nieżyty gardła i trąbek słu­chowych. U dzieci, które ciągle zapadają na infekcje górnych dróg oddechowych, obserwuje się wyraźne zwiększenie od­porności, gdy zostanie im zaaplikowana cebula. Tak samo u starszych osób podat­nych na zapalenie oskrzeli. Najlepiej jest stosować cebulę w postaci wyciągu homeopatycznego o rozcieńcze­niu 1:100.

Allium cepa D2 (cebula 1:100) Przy silnym katarze brać trzy do pięciu razy dziennie po 15 kropli na kromce chleba, przeżuć chleb dokładnie, a potem połknąć.

W celu wzmocnienia ogólnej odporności stosować trzy razy dziennie 5 do 10 kropli. Brać w identyczny sposób jak wyżej, przeprowadzając kurację leczniczą przez 4 do 8 tygodni. Jeśli okaże się skuteczna, to należałoby ją powtarzać co roku. Dotyczy to zwłaszcza osób cier­piących na katar sienny, z tym że powin­ny one stosować taką kurację w tygo­dniach poprzedzających spodziewany na­pad choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.