Archive for the ‘Zdrowe żywienie’ Category

Produkty pochodzenia morskiego i nadmorskiego

Musimy się liczyć z tym, że w produktach spożywczych pochodzących z niektórych rejonów, występują pewne braki uwarun­kowane składem ziemi. Dotyczy to naj­częściej rejonów położonych w głębi kra­ju. Jod i fluor to najbardziej znane pierwias­tki śladowe, których pozbawiona bywa woda gruntowa, a co za tym idzie: rów­nież rośliny i odżywiające się nimi zwie­rzęta. W nieco mniejszym [...]

Przyprawy

Wśród przypraw roślinnych wiele jest takich, które nie tylko podnoszą smak potraw i działają pobudzająco na trawie­nie, lecz także zawierają niezwykle dużo pierwiastków śladowych: Mangan: goździki, cynamon, czarny pieprz, imbir, liście laurowe, papryka i tymianek. Żelazo: tymianek, majeranek, bazylia, kminek i liście laurowe. W wielu przyprawach występują także – w ilościach niezwykle dużych jak na [...]

Produkty pochodzenia bezpośrednio zwierzęcego

Do tej grupy zaliczamy żywność, której źródłem jest wszystko, co pochodzi ze świata zwierzęcego i jest lub może być żywe, a więc jajka, mięso, ryby, dziczyz­nę, skorupiaki, mięczaki itd. Ma ona ogromną wartość jako element uzupeł­niający naszą dzienną rację pokarmową, obfituje bowiem w nieenergetyczne skład­niki odżywcze, które w produktach roś­linnych, a częściowo także w mleku [...]

Mleko i produkty mleczne

Grupa ta obejmuje wszystkie gatunki mleka oraz produkty mleczne. Stanowią one doskonałe uzupełnienie dla zbóż, równoważąc ich naturalne słabe strony. Prawie w całym świecie mleko i produkty mleczne są podstawowym składnikiem pożywienia. Może to być mleko: krowie, kozie, owcze, ośle, kobyle, renifera, ba­wołu. Do najważniejszych przetworów należą natomiast różne rodzaje mleka kwaszonego. Są to bardzo [...]

Bliższe informacje o grupach produktów spożywczych

Produkty roślinne obfitujące w wodę Zaliczamy do nich wszystkie warzywa, a więc: korzeniowe, rzepowate, cebulowe, łodygowe, kapustne, psiankowate, dy­niowate, liściowe i inne. Wymienić tu trzeba ponadto warzywa strączkowe (świeże zawierają przynajmniej 75% wo­dy). Do grupy produktów obfitujących w wodę należą też wszystkie owoce, a więc: ziarnkowe, pestkowe, jagodowe, południowe, tropikalne i wszelkie inne (np. dzika [...]

Znaczenie różnych grup produktów spożywczych

Poznając mocne i słabe strony poszcze­gólnych grup produktów spożywczych, można zauważyć, że grupy te uzupełniają się wzajemnie. W wypadku składników odżywczych będących źródłami energii za najko­rzystniejszy uważa się następujący ich udział w dziennej racji pokarmo­wej: Węglowodany 50-55% Tłuszcze 30-35% Białko 10-15% Są to ?procenty energii” obliczone przy uwzględnieniu ogółu kalorii, któ­rych dostarczają te składniki. Ustalając [...]

Klasy jakości produktów spożywczych

I klasa jakości W punkcie A są wymienione każdora­zowo produkty spożywcze, które powinny stanowić podstawę dziennej racji pokar­mowej. W punkcie B natomiast – produkty spoży­wcze, które mogą stanowić jej uzupełnie­nie. Źródła tłuszczów Pestki, kiełki, nasiona i orzechy lub pozyskiwane z nich racjonalnymi meto­dami oleje o dużej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wysokowartościowe oleje z owoców, np. [...]