Archive for the ‘Zasady leczenia przez masaż’ Category

Szczotkowanie kombinacji akupunktów

Kombinacje akupunktów odgrywają du­żą rolę w leczeniu zaburzeń nerwowych. Wybraliśmy tutaj dwie podstawowe kombinacje, opisując ich działanie w taki sposób, że czytelnik bez trudu znajdzie tę, która pasuje do niego. Te dwie podstawo­we kombinacje nie tylko łagodzą dwa podstawowe typy zaburzeń nerwowych, ale także np. objawy spowodowane ze­rwaniem z jakimś nałogiem, co w dzisiej­szych czasach [...]

Masaż akupunktowy

Akupresura, czyli masaż akupunktów, liczy sobie co najmniej 4000 lat i wywodzi się z akupunktury, którą uprościł i uno­wocześnił żyjący wówczas cesarz Hu- ang-Ti. Czym w wypadku refleksorycznych stref stóp są strefy długości Fitzgeralda, a w wypadku refleksorycznych stref pleców – drogi nerwowe, tym w aku­punkturze są meridiany (południki), czyli ściśle ukierunkowane linie energetyczne. Według [...]

Jak poprawnie masować refleksoryczne strefy pleców?

Do domowego użytku najlepiej nadaje się szczotka do masażu lub zwyczajna szczo­tka nylonowa. Strefy refleksoryczne po­wiązane z danym schorzeniem masujemy kolejno od dołu do góry. Przykład: w wypadku choroby serca ma­sujemy najpierw ?odnogę” biegnącą uko­śnie w dół od 12 kręgu szyjnego, następ­nie dolne okolice łopatki, górny wewnęt­rzny odcinek łopatki i wreszcie połączenie łopatki z karkiem. [...]

Masaż refleksorycznych stref pleców

Jest on częścią składową ?masażu stref odruchowych tkanki łącznej”, metody opracowanej w 1929 r. przez Elisabeth Dicke. Cierpiała ona na schorzenie na­czyń krwionośnych prawej nogi i wyle­czyła się sama za pomocą masażu kości krzyżowej i grzebienia biodrowego mied­nicy. W przypadku masażu tkanki łącznej – w przeciwieństwie do masażu refleksory­cznych stref stóp – związek między strefą [...]

Jak poprawnie masować strefy refleksoryczne stóp?

Odpowiednie miejsca uciskamy kciukiem lub trzonkiem ogrzanej uprzednio łyże­czki (najlepiej srebrnej). Ucisk powinien być odczuwalny, ale nie bolesny. Naj­lepiej wykonywać ruchy lekko okrężne, rytmicznie zwiększając, a następnie zmniejszając ucisk. Poszczególne strefy powiązane z określonymi schorzeniami są opisane w odpowiednich rozdziałach, a mianowicie: Schorzenia reumatyczne stawów. Bóle pleców i rwa kulszowa Schorzenia układu trawiennego Bóle głowy [...]

Zasady leczenia przez masaż stref i punktów ciała

Oddziałując na określone punkty i seg­menty powierzchni ciała można złagodzić niektóre bóle fizyczne i wpłynąć uspoka­jająco na psychikę pacjenta – na początek przynajmniej w jego subiektywnym od­czuciu. Na własny użytek możemy podzielić te punkty i segmenty na trzy typy: strefy refleksoryczne stóp, strefy refleksoryczne pleców, obie bazujące na pojęciu ?stref reflek­sorycznych”; strefy wywodzące się z [...]