Archive for the ‘Wskazówki’ Category

Opis niektórych objawów chorobowych

1. Brak apetytu Niechęć do jedzenia może mieć różne przyczyny. Nierzadko kryje się za tym niedobór żelaza lub witaminy Bl2. Przy­czyną mogą być także niekorzystne zmia­ny zawartości składników mineralnych we krwi, np. zbyt duża ilość wapnia. Brak apetytu jest też wczesnym objawem zapalenia wątroby (hepatitis), a przy ist­niejących już schorzeniach wątroby zwia­stuje nadchodzące pogorszenie. U [...]

Częste objawy chorobowe

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na bardzo dużą liczbę najróżniejszych chorób przypada stosunkowo niewiel­ka liczba objawów, a więc ten sam objaw może występwać w wielu cho­robach. I właśnie głównie dlatego le­karz, nawet bardzo doświadczony, nie może nieraz z miejsca postawić do­kładnej diagnozy, lecz musi najpierw przeprowadzić specjalne badania. Na przykład objaw ?ból brzucha” może być [...]