Archive for the ‘Tworzenie odporności organizmu’ Category

Rytm roczny

Rytm roczny jest rytmem endogennym, podobnie jak rytm dobowy i miesięczny. Jest w nas wbudowany jako nasz wewnęt­rzny zegar i regulowany sygnałami czasu dawanymi przez przyrodę. Podstawo­wymi sygnałami czasu są: gwałtowny wzrost promieniowania ultrafioletowego na wiosnę i jego równie gwałtowny spa­dek na jesieni. Te sygnały są zjawiskami bardzo realnymi, tak samo zresztą jak drzemiący w [...]

Rytm miesięczny

Rytm ten jest z natury rzeczy najsilniej odczuwany przez dojrzałe kobiety, po­nieważ comiesięczne zmiany hormo­nalne pełnią u nich rolę sygnału czasu. Fazy księżyca, które pierwotnie spełniały zapewne rolę sygnałów czasu, utraciły podczas milionów lat swoje dawne zna­czenie. W każdym razie dzisiaj nie można już udowodnić jakiegoś związku między fazami księżyca a cyklem miesiączko­wania u kobiet. [...]

Rytm tygodniowy

Rytm tygodniowy jest rytmem reaktyw­nym. Oznacza to, że jest on wprawdzie w nas wbudowany, nie działa jednak samoistnie, lecz potrzebuje wyzwalające­go bodźca, który wprawi go w ruch. Przypomina to strunę wiolonczeli. Struna ta nie drga ?sama przez się”, lecz po­zostaje nieruchoma, ale stopień jej na­prężenia określa z góry, jak będzie wib­rować, kiedy wprawimy ją w [...]

Jak wykorzystać rytm dobowy

Wiedzę o przemienności faz kumulacji i oddawania ciepła możemy spożytkować w codziennym życiu na różne spo­soby. Nie musimy przy tym zbytnio zmieniać dotychczasowych przyzwycza­jeń. Odżywianie Z trzech składników odżywczych dostar­czających energii (białka, tłuszcze, węg­lowodany) białka dają najwięcej dodat­kowego ciepła. Podczas procesów zachodzących w ko­mórkach 30% energii białkowej zamienia się w ciepło (w wypadku węglowodanów i [...]

Fazy kumulacji (A) i oddawania (E) ciepła w cyklu dobowym

Okazuje się, że ?ranny ptaszek” nie bar­dzo może się przystosować do warunków pracy nocnej i zabiera mu to dużo energii. Nie dość, że fazy kumulacji i oddawania ciepła pojawiają się u niego dwukrotnie, to zwiększa się też amplituda krzywej temperatury. Tak ważne cechy osobnicze powinniśmy w zasadzie uwzględniać już w momencie wyboru zawodu. Okazuje się [...]

Rytm dobowy

Rytm dobowy, regulowany następstwem dnia i nocy, jest w nas głęboko zakorze­niony. Rozumie to każdy, kto przeżył kiedyś nagłą zmianę tego rytmu w czasie. Lecąc do Ameryki musimy przestawić zegarki o sześć godzin. Zegarek wpraw­dzie łatwo jest przestawić, ale zegar we­wnętrzny będzie działał nadal w dawnym rytmie. Ten wewnętrzny zegar można wyre­gulować tylko stopniowo. Trzeba [...]

Biorytmy

Organizm każdego z nas spełnia swe funkcje w określonym rytmie. Czynności komórek nerwowych przebiegają w set­nych, a nawet tysięcznych częściach se­kundy. Serce wykonuje uderzenia w ryt­mie sekundowym, podobnie szybki jest proces oddychania. Skurcze mięśni jelita następują w 30-sekundowych odstępach czasu. Funkcje niektórych innych części naszego organizmu mają rytm godzinny. Tak dochodzimy aż do rytmów dobo­wych, [...]

Inne diety o własnościach oczyszczających

Istnieje szereg innych diet opartych na jednym składniku lub na małej grupie składników. Praktycznie nie ma prawie produktu, który nie byłby przynajmniej raz zalecany jako podstawa jakiejś jednostronnej diety. Były już kuracje jajeczne (z jaj zapłodnionych i z nie za­płodnionych), były diety mięsne, były nawet diety oparte na napojach alkoho­lowych. My reprezentujemy jednak pogląd, że [...]

Dieta serwatkowa

Jest to dieta jednostronna, co oznacza, że tylko jeden produkt ma przynieść oczekiwane efekty terapeutyczne. W swojej pierwotnej postaci dieta ograni­czała się do wypijania jednego litra ser­watki dziennie (w 5-7 porcjach). Aby pokryć całe zapotrzebowanie na płyny, wypijano dodatkowo soki roślinne i her­baty ziołowe z pokrzywy, mniszka lekarskiego, krwawnika, głogu. Mieszano także samą serwatkę ze [...]

Przebieg diety

Dzień przygotowawczy. Ma on na celu wstępne oczyszczenie organizmu. W tym dniu nie jadamy żadnych ubogich w błon­nik, a bogatych w białko produktów zwierzęcych. Rezygnujemy także z wysokobiałkowych produktów roślinnych, jak warzywa strączkowe i orzechy. Pozostałe warzywa i owoce możemy jeść w dowol­nej ilości. W razie silnego zaparcia może­my wypić wieczorem filiżankę przeczysz­czającej herbatki zawierającej [...]