Archive for the ‘Lecznicze substancje zawarte w warzywach’ Category

Owoce

Agrest Pektyny, kwasy owocowe oraz skórka zawierająca dużo włókien – to walory tego owocu, które sprawiają, że jest on znakomitym środkiem przeciw zapar- ciom. Pestki agrestu, dzięki swemu pęcz­nieniu, spełniają przy tym dodatkowo rolę środka spulchniającego stolec. Ananas Zawiera enzym zwany bromelainą, który wzmaga trawienie białka i w razie niedo­statecznej ilości soków żołądkowych mo­że być [...]

Mały leksykon warzyw i owoców działających leczniczo

Wiele warzyw i owoców, które spełniają rolę pożywienia, ma ponadto również określone właściwości lecznicze. W nie­których wypadkach potwierdziły to ba­dania naukowe, a w innych przekonanie o tym opiera się bardziej na zebranym doświadczeniu i medycynie ludowej. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej. A. Warzywa Przedstawiamy je w kolejności alfabety­cznej. Gatunki poprzednio omówione już dostatecznie wyczerpująco wymieniamy [...]

Warzywa cebulowe i ich olejki

W czosnku pospolitym oraz innych wa­rzywach cebulowych, np.: cebuli zwyczaj­nej, szalotce, czosnku niedźwiedzim, szczypiorku oraz porze, kryją się pewne związki siarki, tworzące razem tzw. olejki czosnkowe. Te substancje o intensywnej woni nie występują jednak w żywych roślinach, powstają bowiem przez rozpad, przy stopniowym rozmiękaniu komórek roś­linnych podczas składowania. Dłużej składowane rośliny zawierają zatem wię­cej tego [...]

Inne właściwości czosnku

Powodowanie rozszerzenia naczyń krwionośnych Odnosi się to zwłaszcza do naczyń krwionośnych nóg, oczu i krezki jelit. Stosowanie czosnku jest szczególnie wskazane przy następujących dolegli­wościach: w razie tzw. chromania przestankowe­go (cierpiący na nie zatrzymują się często przed wystawami sklepowymi, gdzie bez zwracania na siebie uwagi mogą stać, czekając na ustąpienie bólu wywołanego niedokrwieniem nóg), w razie [...]

Czosnek a cholesterol i tłuszcze we krwi

Czosnek jest jedną z najstarszych roślin leczniczych i przypraw. W starożytnych Chinach, skąd się wywodzi, ceniono go jeszcze przed wynalezieniem pisma, w czasach ?legendarnych cesarzy”. Chiń­scy cesarze poszukiwali wytrwale cudow­nego środka zapewniającego długowiecz­ność. Nie mogli więc pominąć czosnku. Medycyna akademicka przez długi czas z rezerwą traktowała ludowe przekona­nie o tym, że czosnek przeciwdziała zwap­nieniu tętnic [...]

Szpinak jako stymulator trzustki

Dawniej zwracano uwagę głównie na dużą zawartość żelaza w szpinaku. Jest ona naprawdę imponująca – 3 mg w 100 g warzywa. Ilość żelaza, którą nasz organizm potrafi zaabsorbować ze szpinaku, jest jednak stosunkowo mała, wynosi bowiem przeciętnie 1,3%, a więc o wiele mniej niż w wypadku innych warzyw liściowych czy mięsa. Dowiodły tego badania przeprowa­dzone [...]

Ziemniaki i pomidory – ich działanie rozkurczowe i chroniące śluzówkę

Ziemniaki i pomidory trafiły do Europy dopiero po odkryciu Ameryki. Na po­czątku XVI wieku przywieźli je z okolic dzisiejszego Peru żołnierze Pizarra. Po­czątkowo budziły nieufność. Używano ich na paszę, ale prawie nikt nie miał na tyle odwagi, by samemu ich popró­bować. Pamiętano, co mówili Indianie, a mianowicie: że są trujące, gdy się ich za wiele [...]

Marchew – broń przeciw owsikom i glistom ludzkim

Marchew oraz pozyskiwany z niej sok są już od dawna szeroko zalecanym środ­kiem leczniczym. Warzywo to jest – jak pisał w roku 1563 Matthiolus w swojej książce ?Działanie marchwi” – ?miłe dla podniebienia”, a ponadto ?uśmierza bóle brzucha, poprawia apetyt, wzbudza chęć do spełniania powinności małżeńskich, wzmaga wydzielanie moczu i sprzyja po­zbywaniu się kamieni”. Autor [...]

Lecznicze zastosowanie soku z rzodkwi

Ma on zastosowanie głównie w wypadku chronicznego schorzenia dróg żółcio­wych, któremu towarzyszy spowolnienie trawienia i osłabienie funkcjonowania gruczołów trawiennych. Mamy tu do wyboru dwie metody leczenia: Kuracja periodyczna (przy bardzo wrażliwym żołądku i jelitach) Wypijamy każdego dnia 1 /8 litra soku ze świeżej rzodkwi, z tym że tę co­dzienną dawkę dzielimy na 3-5 porcji po [...]

Rzodkiew a leczenie jelit, pęcherzyka żółciowego i wątroby

?Na południu Niemiec, gdzie jada się dużo więcej rzodkwi niż na północy, występuje o wiele mniej zapaleń pęche­rzyka żółciowego, istnieje zatem pogląd, że można to przypisać jej wpływowi” – pisze aptekarz Manfried Pahlow w ?Wiel­kiej księdze roślin leczniczych”. Już w sta­rożytnym Egipcie dozorcy wydzielali nie­wolnikom pracującym przy budowie piramid określone dzienne racje rzod­kwi, czosnku i [...]