Archive for the ‘Jak wyposażyć apteczkę domową’ Category

Środki na serce i krążenie krwi

W państwach dobrobytu liczba zachoro­wań na serce i choroby układu krążenia zwiększyła się wydatnie po drugiej wojnie światowej. Punkt ciężkości przesunął się przy tym z chorób spowodowanych wa­dami zastawek sercowych na choroby degeneracyjne, spowodowane tuczeniem się i gnuśnością. Głównym winowajcą jest tu oczywiście sam dobrobyt, a raczej egzystencja, jaką sobie ludzie tworzą w je­go ramach. [...]

Krople propolisowe

Propolis jest produkowany przez pszczo­ły. Zbierają one żywicę z drzew, by za pomocą fermentów przetworzyć ją na potrzebną im substancję, którą jest właś­nie propolis, czyli kit pszczeli. Słowo ?propolis” jest pochodzenia greckiego i oznacza ?przedmieście”. Nazwa ta zo­stała nadana kitowi pszczelemu dlatego, że pszczoły skrzętnie pokrywają nim wszelkie niebezpieczne obiekty znajdują­ce się przed wejściem do [...]

Leki

Podzielimy je na dwie grupy. Do pierw­szej grupy zaliczymy środki, które wzma­cniają ogólną odporność organizmu na infekcje, natomiast do drugiej – leki dzia­łające łagodząco i leczniczo, gdy infekcja już się rozwinęła. Środki podnoszące ogólną odporność organizmu na infekcje Należą do nich wszystkie zabiegi hartują­ce organizm: regularne obmywanie ciała zimną wodą; możliwie częste przebywa­nie na świeżym [...]

Środki przeciw przeziębieniom i grypie

Infekcje górnych dróg oddechowych, zwane potocznie przeziębieniami, należą do najczęstszych ostro przebiegających chorób. Małe dzieci miewają katar lub nieżyt oskrzeli do dwunastu razy w ciągu roku, dzieci większe około sześciu razy, a dorośli przeciętnie dwa do trzech razy. Spadek częstotliwości zachorowań w miarę wzrostu wieku wynika z nabywa­nia coraz większej odporności na zarazki, z którymi [...]

Moczenie nocne

Do czwartego roku życia dziecka trudno odróżnić rzeczywiste moczenie nocne (Enuresis nocturna) od zjawiska, jakim może być w tym wieku nie utrwalony jeszcze odruch świadomego oddawania i zatrzymywania moczu. Powyżej tego wieku jednak moczenie nocne – jako zjawisko nietypowe – staje się proble­mem dla dziecka, jego rodziców, a nie­rzadko i dla lekarza, ponieważ znalezie­nie przyczyny [...]

Niezłośliwy przerost prostaty

Gruczoł krokowy, zwany prostatą, osa­dzony jest u podstawy pęcherza moczo­wego u mężczyzn i obejmuje część sterczową cewki moczowej. W stanie normal­nym wyglądem i wielkością przypomina duży kasztan. W okresie przekwitania mężczyzny dochodzi jednak często do przerostu gruczołu krokowego, czyli do powstania gruczolaka, który jest nowo­tworem łagodnym. Zapada na tę chorobę co drugi męż­czyzna powyżej sześćdziesiątki. [...]

Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego

Stan zapalny pęcherza moczowego wy­stępuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jego objawy to charakterys­tyczne, częste parcie na mocz i bolesne jego oddawanie. Wywołuje go nadmierne rozmnożenie się bakterii normalnie obec­nych w organizmie. Najczęściej są to pałeczki okrężnicy. W związku z tym należy przywiązywać odpowiednią wagę do dostarczania organizmowi dostatecz­nej ilości płynów. Oczyszczają one [...]

Środki na drogi moczowe i gruczoł krokowy

Schorzenia nerek, dróg moczowych oraz męskiego gruczołu krokowego (prostaty) powinny być leczone i kontrolowane przez lekarza, ponieważ choroby te łatwo przechodzą w stan chroniczny, gdy są nieodpowiednio leczone. Chory, będący na ogół laikiem w dziedzi­nie medycyny, nie może sam ocenić, czy np. stan zapalny dróg moczowych to lekka choroba, którą łatwo wyleczyć, czy też początek [...]

Chemiczne, syntetyczne środki przeciwbólowe

Tego rodzaju leki są przewidziane do usuwania okazjonalnie występujących stanów bólowych o znanej przyczynie. Wykorzystujemy je wówczas, gdy niemo­żliwe lub nieskuteczne okazuje się za­stosowanie innych metod, takich jak: bodźce cieplne, masaże, akupresura, wo­dolecznictwo, okłady, wypoczynek oraz leki homeopatyczne czy zwykłe zioła. Ból to po łacinie ?dolor”, a po grecku ?algę” i często już sama nazwa [...]

Środki przeciwbólowe

Z praktyki wiadomo, że naturalne, nie­szkodliwe środki przeciwbólowe nie za­wsze przynoszą ulgę, gdy coś^ nas do­tkliwie boli, np. głowa czy ząb. Środki te, takie jak kminek, kolendra, passiflora lub wierzba biała, mają wprawdzie o wiele silniejsze działanie, niż im się zwykle przypisuje, i prawidłowo zastosowane przynoszą nieraz zadziwiające rezultaty, czasem jednak uśmierzają ból zbyt wolno [...]