Archive for the ‘Jak sobie radzić przy wrażliwości na pogodę’ Category

Marsz na świeżym powietrzu

Spacerować należy na wolnej przestrzeni, po odpowiednich trasach. Potrzebna jest do tego sieć szlaków turystycznych, mają­cych przemiennie odcinki nasłonecznione i zacienione oraz płaskie, wznoszące się i opadające. W ten sposób przyzwyczaja­my organizm do zmiennych warunków. W wielu miejscowościach wypoczynko­wych i uzdrowiskowych są drogi prze­znaczone specjalnie do tego celu, przy których mieszczą się niejednokrotnie tak­że zakłady [...]

Leczenie wrażliwości na pogodę

Gdy idzie o kogoś, kto w danej fazie pogody miewa już jakieś dolegliwości, a więc np. trapi go ból głowy, bezsenność lub zaburzenia trawienia, to trzeba się zająć przede wszystkim właśnie tymi do­legliwościami, tak jak to jest zalecane w odpowiednich rozdziałach niniejszej książki. W medycynie naturalnej zaleca się jednak poza tym szereg metod pod­noszenia odporności [...]

Fazy pogody a samopoczucie

Badania ludności wykazują, że niemal dwie trzecie wszystkich ludzi ?czuje” w ten czy inny sposób pogodę. Oznacza to, że określona faza pogody wywołuje u nich różnorodne dolegliwości, a inna – przeciwnie – jest odczuwana subiektyw­nie jako korzystna, ponieważ powoduje stabilizację kondycji psychofizycznej. Nie wszyscy ludzie reagują jednakowo na określone fazy pogody i nie wszyscy mie­wają [...]