Archive for the ‘Jak sobie radzić przy uporczywych przeziębieniach’ Category

Jak często korzystać z sauny

Jednorazowe czy okazjonalne odwiedze­nie sauny przynosi wprawdzie także spo­re korzyści, ale dopiero chodząc tam regularnie można osiągnąć pożądane efe­kty. Zaleca się 1-2 seanse tygodniowo. Ponieważ każdorazowy pobyt w saunie jest dla organizmu pewnym bodźcem, można go wykorzystać do stymulowania naszego siedmiodniowego rytmu biologi­cznego, który zaczyna funkcjonować właśnie dopiero pod wpływem bodźców, ma bowiem charakter reaktywny. [...]

Kąpiel parowa

Kąpiel w parze stanowi wprawdzie część składową fińskiej sauny, ale można przy­puszczać, że stała się nią w czasach, gdy istniały trudności z uzyskaniem wystar­czająco wysokiej temperatury suchego powietrza, koniecznej do prawidłowego pocenia się. Dlatego pomagano sobie parą. Dzisiaj, kiedy piece elektryczne umoż­liwiają osiągnięcie dowolnie wysokiej temperatury, polewanie rozżarzonych kamieni wodą w celu uzyskania pary stało [...]

Jak korzystać z sauny

Pobyt w saunie, jeśli ma być skuteczny, powinien zająć około dwóch godzin. Tyle czasu należy sobie zarezerwować. Przed pójściem do sauny nie wolno się objadać, ale zarazem nie należy się do niej udawać z pustym żołądkiem. Najlepsza jest niewielka przekąska zawierająca jakiś składnik zasadowy. Przykład: kromka chleba (składnik kwasowy) z odrobiną masła (składnik neutralny) i [...]

Przeciwwskazania do stosowania sauny

Oczywiście istnieją także przeciwwskaza­nia. Oznacza to, że przy pewnych scho­rzeniach fizycznych, ale czasem także przy dolegliwościach psychicznych lub nerwowych, należy, choćby czasowo, zre­zygnować z odwiedzania sauny. Zalicza się tutaj: Wszystkie choroby wyniszczające or­ganizm, takie jak gruźlica, choroba Base­dowa czy rak. Ostre stany chorobowe, ostre infekcje, stany gorączkowe, wysoki opad krwi. Choroby napadowe (epilepsja, inne sta­ny [...]

Sauna

Słowo ?sauna” pochodzi z języka fiń­skiego i pierwotnie znaczyło tyle co ?dół w ziemi, kopalnia”. Z biegiem czasu zaczęto je pojmować jako ?pokój do pocenia się”. W prawdziwej saunie stosowano wyłącz­nie suche gorące powietrze, a w prze­rwach lub pod koniec – polewanie zimną wodą. Istnieje również sauna kombino­wana, gdzie stosuje się naprzemiennie suche powietrze i [...]

Suchy masaż szczotką

Jest to drugi z zabiegów. Należy go wykonywać po zakończeniu obmywania ciała. Używamy szczotki kąpielowej z na­turalnego włosia. Jej twardość musi być dostosowana do indywidualnej wrażli­wości skóry. Sposób wykonania Pamiętaj! Nie szczotkuj nóg, jeśli masz żylaki! Masujemy w następującej kolejności: prawa noga, prawa ręka, lewa noga, lewa ręka, plecy, brzuch, piersi, a na zakończenie – [...]

Podstawowe ćwiczenia ruchowe

Niemiecki lekarz, Herbert Mensen, zale­ca następujące ?minimalne dawki dzien­ne” różnych ćwiczeń ruchowych (można wybrać jedno z nich lub stosować je w odpowiednich połączeniach): godzinny spacer, pół godziny marszu pod górę, pół godziny jazdy na rowerze po płas­kim terenie, pół godziny intensywnych zajęć w gos­podarstwie domowym, sześć minut ?treningu przerywanego”. Każdy zdrowy człowiek może i powinien [...]

Ruch i zabiegi wodne jako środki zapobiegawcze

Największą zaletą umiejętnie stosowa­nych zabiegów zimnowodnych jest uodparnianie organizmu na infekcje. Do­wiódł tego już przed prawie 300 laty Siegmund Hahn, lekarz miejski ze Świd­nicy. Otóż nakłonił on obywateli swego miasta do codziennego obmywania ciała zimną wodą, osiągając dzięki temu znacz­ne obniżenie liczby zachorowań na takie choroby, jak: grypa, bóle gardła, katar, astma oskrzelowa, osłabienie krążenia. [...]