Archive for the ‘Jak sobie radzić przy uczuleniu na pyłki kwiatowe’ Category

Terapia objawowa

Podczas gdy desensybilizacja swoista zwalcza chorobę, sięgając do jej przy­czyn, to podane poniżej środki działają objawowo, co ma szczególne znaczenie w wypadku męczących ataków astmy (dychawicy oskrzelowej). Środki takie nie leczą wprawdzie choroby, ale mogą w znacznym stopniu ułatwić choremu codzienne życie. Jednym ze sposobów usuwania skurczu mięśni oskrzeli podczas napadu astmy jest skorzystanie z [...]

Desensybilizacja swoista

Desensybilizacja znaczy tyle co ?uczynie­nie niewrażliwym”, natomiast hiposensybilizacja – drugi używany tutaj termin – oznacza ?uczynienie mniej wrażliwym”. Zasada działania tej metody jest następu­jąca: substancja zawarta w pyłkach i zidentyfikowana jako wywołująca dy­chawicę oskrzelową czy katar sienny u danego pacjenta jest mu w regularnych odstępach czasu wstrzykiwana w małych, a potem w coraz większych dawkach. [...]

Leczenie astmy

Istnieją tu następujące możliwości: Terapia przyczynowa a) unikanie alergenów, tzn. trzymanie | się w miarę możliwości z daleka od pyłków kwiatowych powodujących reakcje alergiczne; b) poddanie się odczulaniu na te pyłki, które w danym przypadku są spraw­cami dolegliwości. Terapia objawowa Sprowadza się ona głównie do stoso­wania leków zalecanych przez medy­cynę akademicką w celu złagodzenia lub [...]

Diagnoza i terapia przy uczuleniu na pyłki

Nie każdy człowiek, na którego śluzówce znajdą się pyłki, zareaguje na to alergicz­nie. Wszyscy przecież stykamy się rok w rok z pyłkami, które każdemu dostają się do oczu i nosa oraz przez każdego są wdychane, ale około 90% osób nie reagu­je na to, to znaczy nie choruje na katar sienny, zapalenie spojówek czy dychawicę oskrzelową. [...]

Rodzaje pyłków

Pyłek kwiatowy to składająca się z drobniuteńkich ziarenek masa, która znajduje się w pylnikach roślin kwiatowych. Wiel­kość ziarenek waha się od dwóch tysięcz­nych do dwóch dziesiątych milimetra. Każde ziarenko pyłku jest męską komór­ką zapładniającą i musi w jakiś sposób znaleźć sobie ?partnerkę”. Rośliny roz­kwitają rok w rok na nowo, aby prowa­dzić tę grę zachowania gatunku. [...]