Archive for the ‘Jak sobie radzić przy dolegliwościach reumatycznych’ Category

Działanie dodatków kąpielowych

Słoma owsiana Zawiera kwas krzemowy. Wzmacnia tkankę łączną, działa przeciwbólowo i przeciwreumatycznie. Igły świerkowe Pobudzają przemianę materii i działają odprężająco na mięśnie. Pełny wyciąg z igieł i małych gałązek świerkowych dzia­ła szczególnie rozkurczowo. Natomiast dodatki kąpielowe produkowane z kory świerku mają działanie pobudzające. Mieszanka sienna Jest to mieszanka wszystkich kwiatów, traw, liści i nasion spotykanych [...]

Kąpiele

Terapia według metody Kneippa obej­muje również różne rodzaje kąpieli. Kąpiele całkowite, połowiczne i trzy- ćwierciowe, kąpiele rąk i nóg, nasiadówki. Kąpiele zimne, umiarkowane, ciepłe i gorące (przegrzewające), kąpiele o tem­peraturze stałej lub wznoszącej się i opa­dającej. Kąpiele naprzemienne, tzn. ciepłe ką­piele przerywane krótkimi polewaniami (prysznicem, obmywaniem, inną kąpielą) i znów kontynuowane. Kąpiele z dodatkami lub [...]

Okłady na nogi i ręce

Okłady na stopach i łydkach (lub samych stopach) oraz na rękach są robione w taki sam sposób, choć mają inne umiejscowie­nie. Każdą z tkanin składamy w trójkąt i kła­dziemy ją tak, aby palce nogi (lub ręki) były skierowane w stronę któregoś kąta, ale oddalone od niego na tyle, by po zawinięciu tkaniny starczyło jej na [...]

Okłady i zawijania

Do okładów i zawijań trzeba naszykować co najmniej trzy odpowiednio dobrane kawałki tkaniny (a jeszcze lepiej – cztery). Będą to: Mokra tkanina wewnętrzna, tj. mająca bezpośredni kontakt z ciałem. Najlepiej nadaje się do tego celu grubo tkane, stare i sprane płótno, dobrze wchłaniające wo­dę (stare prześcieradła lub ręczniki) i oczywiście także specjalne, luźno tkane ?płótno [...]

Obmywanie całego ciała

Obmywanie całego ciała, jeden z ulubio­nych zabiegów Kneippa, nie służy do oczyszczania ciała, lecz do jego hartowa­nia. W tym celu po całym ciele (z wyjąt- kim głowy) należy rozprowadzić cienką warstwę zimnej wody, zaczynając od gó­ry. Obmywania całkowite wolno robić tylko wtedy, gdy ciało jest dobrze roz- gfzane, a więc najlepiej rano, po wyjściu z [...]

Technika przeprowadzania zabiegów wodnych

Ostre ataki reumatyczne należy trakto­wać ze szczególną ostrożnością. Zarówno przegrzanie, jak i przechłodzenie orga­nizmu może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Dobór odpowiednich za­biegów hydroterapeutycznych należy po­zostawić lekarzowi, i to lekarzowi o du­żym doświadczeniu w tej dziedzinie. To on powinien dobrać odpowiednią kom­binację leków przeciwreumatycznych (nie uda się z nich zrezygnować w ostrym ataku choroby) z [...]

Leczenie wodą chorego na reumatyzm hrabiego N.

Jak już wspomnieliśmy, Kneipp opisuje przypadek hrabiego N., który 25 lat cier­piał na reumatyzm. Na początku poma­gały mu popularne wówczas kąpiele w Akwizgranie i Aiblingu. Jednak prze­bywanie w zimnie i wilgoci podczas wojny w 1870 r. znacznie pogorszyło stan jego zdrowia. Kąpiele pomagały tylko na kró­tko, a wreszcie zupełnie przestały skut­kować. W czerwcu 1887 r. [...]

Zabiegi wodne przy reumatyzmie

W leczeniu schorzeń typu reumatycznego zabiegi wodne należy stosować ostrożniej niż przy innych dolegliwościach, np. zwy­kłym bólu głowy czy osłabieniu odporno­ści organizmu. Źle wykonane mogą po­gorszyć stan chorego, zamiast go polep­szyć. Ksiądz Kneipp, który miał w leczeniu schorzeń reumatycznych największe osią­gnięcia wśród wszystkich pionierów wo­dolecznictwa, wypowiedział się na ten temat następująco: ?Im oględniej potraktujemy ciało, [...]