Archive for the ‘Jak sobie radzić przy bólach pleców’ Category

Prawidłowe pochylanie się w pozycji siedzącej

Wiązanie sznurowadeł lub podnoszenie czegoś z podłogi ?na siedząco” także wymaga umiejętnych ruchów, które po­winno się wytrenować. Odpowiednie ćwi­czenie, sprzyjające rozluźnieniu mięśni i stawów kręgosłupa, pozwala nam na prawidłowe wykonywanie takich czynno­ści, co jest o tyle ważne, że wadliwe pochylanie się w pozycji siedzącej kończy się często lumbagiem, zwłaszcza u ludzi starszych. Ćwiczenie to jest [...]

Prawidłowe wstawanie z pozycji siedzącej

Jest to również jedna z tych codziennych czynności, które bardzo często są przy­czyną ostrych bólów pleców. Szczególnie wtedy, kiedy zbyt długo siedzieliśmy bez ruchu lub na czymś za głębokim czy za miękkim. Zdarza się wówczas czasem, że wstając nie możemy się początkowo wca­le wyprostować. Krzyż jest zdrętwiały, musimy go więc trochę rozruszać lub zrobić kilka [...]

Ćwiczenia na poszczególne odcinki kręgosłupa

Ćwiczenia te możemy robić po rozluź­niającym mięśnie ?powitaniu słońca”. Po­winny one być wykonywane ?na luzie” i bez natężania się. Rozciągając mięśnie nie rób­my nic na siłę, lecz kierujmy się raczej zasadą ?kropla drąży głaz”. Japończycy od dawna stosują taką właśnie filozofię w gimnastyce i osiągają doskonałe rezul­taty. Ich gimnastycy to prawdziwi akrobaci. Świetne wyniki zawdzięczają [...]

Terapia ruchowa i gimnastyka przy bólach pleców

Ćwiczenie ogólne (?Surya Namaskar”) Namaskar to proste ćwiczenie, bardzo popularne w praktyce jogi. Ma ono kilka odmian, przy czym jedna z nich szczegól­nie nadaje się do zapobiegania bólom pleców i łagodzenia ich. Jest to ?Surya Namaskar”. Słowa te znaczą tyle co ?powitanie słońca”. Turecko-perskie ?namas” to określenie muzułmańskiej modlitwy kanonicznej. ?Namaskar” to reguła, kanon właśnie, [...]

Kombinacje akupunktów

Pojedyncze punkty mają najlepsze za­stosowanie w ostrych bólach pleców, na­tomiast w bólach przewlekłych lepsza jest kombinacja punktów. Niektóre z omówionych powyżej punktów pojedynczych występują także w kom­binacjach, ich działanie jest jednak mody­fikowane i wzmacniane przez inne punk­ty. Masaż tych punktów ma na celu nie tylko uśmierzenie bólu, ale i pobudzenie procesów regulacyjnych organizmu, ta­kich jak [...]

Punkty na stopach

Znajdują się one na dolnym odcinku południka pęcherza moczowego i już przed 5000 laty były wykorzystywane przez starożytnych Chińczyków do uśmierzania bólów pleców. Południk pę­cherza to najdłuższy południk naszego ciała. Na nim znajduje się też najwięcej, bo aż 67 punktów. Zaczyna się od kąci­ków oczu i biegnie dwoma drogami po obu stronach pleców do dołów [...]

Masaż pojedynczych akupunktów i ich kombinacji

Pojawiające się przejściowo różnego ro­dzaju bóle pleców można złagodzić ma­sażem pojedynczych punktów na ciele mających swoiste właściwości lub masa­żem kombinacji punktów, który bywa stosowany doraźnie lub podczas dłuższej kuracji polegającej na jego przeprowa­dzaniu raz lub dwa razy dziennie, zależ­nie od rodzaju dolegliwości. 1. Pojedyncze akupunkty Masowanie tych punktów oddziałuje na większy lub mniejszy obszar pleców, [...]