Archive for Marzec, 2012

Opis niektórych objawów chorobowych

1. Brak apetytu Niechęć do jedzenia może mieć różne przyczyny. Nierzadko kryje się za tym niedobór żelaza lub witaminy Bl2. Przy­czyną mogą być także niekorzystne zmia­ny zawartości składników mineralnych we krwi, np. zbyt duża ilość wapnia. Brak apetytu jest też wczesnym objawem zapalenia wątroby (hepatitis), a przy ist­niejących już schorzeniach wątroby zwia­stuje nadchodzące pogorszenie. U [...]

Częste objawy chorobowe

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na bardzo dużą liczbę najróżniejszych chorób przypada stosunkowo niewiel­ka liczba objawów, a więc ten sam objaw może występwać w wielu cho­robach. I właśnie głównie dlatego le­karz, nawet bardzo doświadczony, nie może nieraz z miejsca postawić do­kładnej diagnozy, lecz musi najpierw przeprowadzić specjalne badania. Na przykład objaw ?ból brzucha” może być [...]

Środki na serce i krążenie krwi

W państwach dobrobytu liczba zachoro­wań na serce i choroby układu krążenia zwiększyła się wydatnie po drugiej wojnie światowej. Punkt ciężkości przesunął się przy tym z chorób spowodowanych wa­dami zastawek sercowych na choroby degeneracyjne, spowodowane tuczeniem się i gnuśnością. Głównym winowajcą jest tu oczywiście sam dobrobyt, a raczej egzystencja, jaką sobie ludzie tworzą w je­go ramach. [...]

Krople propolisowe

Propolis jest produkowany przez pszczo­ły. Zbierają one żywicę z drzew, by za pomocą fermentów przetworzyć ją na potrzebną im substancję, którą jest właś­nie propolis, czyli kit pszczeli. Słowo ?propolis” jest pochodzenia greckiego i oznacza ?przedmieście”. Nazwa ta zo­stała nadana kitowi pszczelemu dlatego, że pszczoły skrzętnie pokrywają nim wszelkie niebezpieczne obiekty znajdują­ce się przed wejściem do [...]

Leki

Podzielimy je na dwie grupy. Do pierw­szej grupy zaliczymy środki, które wzma­cniają ogólną odporność organizmu na infekcje, natomiast do drugiej – leki dzia­łające łagodząco i leczniczo, gdy infekcja już się rozwinęła. Środki podnoszące ogólną odporność organizmu na infekcje Należą do nich wszystkie zabiegi hartują­ce organizm: regularne obmywanie ciała zimną wodą; możliwie częste przebywa­nie na świeżym [...]

Środki przeciw przeziębieniom i grypie

Infekcje górnych dróg oddechowych, zwane potocznie przeziębieniami, należą do najczęstszych ostro przebiegających chorób. Małe dzieci miewają katar lub nieżyt oskrzeli do dwunastu razy w ciągu roku, dzieci większe około sześciu razy, a dorośli przeciętnie dwa do trzech razy. Spadek częstotliwości zachorowań w miarę wzrostu wieku wynika z nabywa­nia coraz większej odporności na zarazki, z którymi [...]

Moczenie nocne

Do czwartego roku życia dziecka trudno odróżnić rzeczywiste moczenie nocne (Enuresis nocturna) od zjawiska, jakim może być w tym wieku nie utrwalony jeszcze odruch świadomego oddawania i zatrzymywania moczu. Powyżej tego wieku jednak moczenie nocne – jako zjawisko nietypowe – staje się proble­mem dla dziecka, jego rodziców, a nie­rzadko i dla lekarza, ponieważ znalezie­nie przyczyny [...]

Niezłośliwy przerost prostaty

Gruczoł krokowy, zwany prostatą, osa­dzony jest u podstawy pęcherza moczo­wego u mężczyzn i obejmuje część sterczową cewki moczowej. W stanie normal­nym wyglądem i wielkością przypomina duży kasztan. W okresie przekwitania mężczyzny dochodzi jednak często do przerostu gruczołu krokowego, czyli do powstania gruczolaka, który jest nowo­tworem łagodnym. Zapada na tę chorobę co drugi męż­czyzna powyżej sześćdziesiątki. [...]

Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego

Stan zapalny pęcherza moczowego wy­stępuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jego objawy to charakterys­tyczne, częste parcie na mocz i bolesne jego oddawanie. Wywołuje go nadmierne rozmnożenie się bakterii normalnie obec­nych w organizmie. Najczęściej są to pałeczki okrężnicy. W związku z tym należy przywiązywać odpowiednią wagę do dostarczania organizmowi dostatecz­nej ilości płynów. Oczyszczają one [...]

Środki na drogi moczowe i gruczoł krokowy

Schorzenia nerek, dróg moczowych oraz męskiego gruczołu krokowego (prostaty) powinny być leczone i kontrolowane przez lekarza, ponieważ choroby te łatwo przechodzą w stan chroniczny, gdy są nieodpowiednio leczone. Chory, będący na ogół laikiem w dziedzi­nie medycyny, nie może sam ocenić, czy np. stan zapalny dróg moczowych to lekka choroba, którą łatwo wyleczyć, czy też początek [...]